Konkursorden: Alt du behøver at vide om konkurs og insolvens i Danmark

Konkursorden er en vigtig juridisk term, der beskriver den rækkefølge, som kreditorer bliver betalt i ved en konkurs. Konkurs sker, når en virksomhed ikke har flere penge, og dermed ikke kan betale forpligtelser som eksempelvis regninger, løn og skat. Konkursordenen fastsætter, hvilke kreditorer der har fortrinsret til at modtage betaling fra konkursboet, og i hvilken rækkefølge de skal betales.

Konkursordenen er fastsat i konkursloven og består af en prioriteret liste over kreditorer, der skal betales fra konkursboet. Listen omfatter forskellige typer af kreditorer, herunder ansatte, offentlige myndigheder og private kreditorer. Konkursordenen fastsætter også, hvilke krav der skal betales først, og i hvilken rækkefølge de øvrige krav skal betales.

For at forstå, hvordan konkursordenen fungerer, er det nødvendigt at kende processen for konkursorden og konsekvenserne af konkursorden. Eksempler på konkursorden og ofte stillede spørgsmål om konkursorden kan også være nyttige for at få et fuldt billede af denne vigtige juridiske term.

Key Takeaways

 • Konkursorden fastsætter den rækkefølge, som kreditorer bliver betalt i ved en konkurs.
 • Konkursordenen omfatter en prioriteret liste over kreditorer, der skal betales fra konkursboet.
 • For at forstå konkursordenen er det nødvendigt at kende processen for konkursorden og konsekvenserne af konkursorden.

Grundlæggende Om Konkursorden

Definition Af Konkursorden

Konkursordenen er en prioritering af kreditorernes krav i en konkursbehandling. Den fastlægger, hvilke krav der skal betales først, og i hvilken rækkefølge de øvrige krav skal betales. Konkursordenen er fastsat i konkurslovens §§ 93-98.

Lovgivning

Konkursordenen er fastsat i konkursloven og består af fem forskellige klasser af krav. Kreditorerne i hver klasse prioriteres i forhold til hinanden. Klasserne er som følger:

 1. Massekrav: Omkostninger ved konkursens indtræden, omkostninger ved boets behandling og den gæld, som boet har pådraget sig under dets behandling.
 2. Pantekrav: Krav, der er sikret ved pant i skyldnerens aktiver.
 3. Separatistkrav: Krav, der er sikret ved ejendomsforbehold eller andre rettigheder.
 4. Almindelige krav: Krav, der ikke er sikret ved pant eller ejendomsforbehold.
 5. Simple krav: Krav, der er dækket af konkursboets midler efter betaling af kravene i de fire første klasser.

Det er vigtigt at bemærke, at krav i en højere klasse har forrang over krav i en lavere klasse. Hvis der ikke er midler nok i konkursboet til at dække alle krav i en klasse, vil kravene i den pågældende klasse blive dækket efter forholdstalsprincippet.

Processen For Konkursorden

Indledende Trin

Konkursordningen er en retlig proces, hvor en virksomhed eller en person erklæres insolvent og ikke længere kan betale sine kreditorer. Processen starter normalt med en ansøgning om konkurs, som kan indgives af virksomheden selv eller af dens kreditorer. Hvis ansøgningen imødekommes, vil en konkursbehandler blive udpeget til at administrere konkursboet.

Konkursbehandling

Under konkursbehandlingen vil konkursboet blive likvideret, og dets aktiver vil blive solgt for at betale de tilbageværende kreditorer. Konkursboets aktiver vil blive prioriteret i henhold til konkursordenen, som fastsætter, hvilke kreditorer der skal betales først. Konkursbehandleren vil også undersøge, om der er nogen form for ulovlig aktivitet eller misbrug, der har ført til konkursen.

Konkursafgørelse

Når konkursbehandlingen er afsluttet, vil der blive truffet en konkursafgørelse, som fastsætter, at virksomheden eller personen er insolvent og ikke længere kan betale sine kreditorer. Konkursafgørelsen vil også fastsætte, hvad der skal ske med eventuelle tilbageværende aktiver eller gæld.

Konkursordningen er en kompleks proces, som kræver juridisk ekspertise og erfaring. Det er vigtigt at have en advokat med erfaring inden for konkursret til at guide dig gennem processen og sikre, at dine rettigheder og interesser beskyttes.

Konkursordningen er en retlig proces, hvor en virksomhed eller person erklæres insolvent og ikke længere kan betale sine kreditorer. Processen starter normalt med en ansøgning om konkurs, som kan indgives af virksomheden selv eller af dens kreditorer. Hvis ansøgningen imødekommes, vil en konkursbehandler blive udpeget til at administrere konkursboet. Under konkursbehandlingen vil konkursboet blive likvideret, og dets aktiver vil blive solgt for at betale de tilbageværende kreditorer. Konkursbehandleren vil også undersøge, om der er nogen form for ulovlig aktivitet eller misbrug, der har ført til konkursen. Når konkursbehandlingen er afsluttet, vil der blive truffet en konkursafgørelse, som fastsætter, at virksomheden eller personen er insolvent og ikke længere kan betale sine kreditorer. Konkursafgørelsen vil også fastsætte, hvad der skal ske med eventuelle tilbageværende aktiver eller gæld.

Konsekvenser Af Konkursorden

For Skyldneren

Når en virksomhed går konkurs, kan det have store konsekvenser for skyldneren. Det kan føre til tab af ejendom, tab af indtægt og økonomisk ruin. Konkursloven fastsætter en række regler, som skal følges i tilfælde af konkurs. Konkursordenen fastlægger den rækkefølge, som kreditorerne skal betales i, og hvordan pengene skal fordeles.

For Kreditorerne

Konkursordenen fastsætter den rækkefølge, som kreditorerne skal betales i. De krav, der er bedst beskyttede og øverst i konkursordenen, er omkostninger ved konkursens indtræden og ved konkursboets behandling samt gæld, som konkursboet pådrages under konkursbehandlingen. Herefter følger lønmodtagerkrav og andre krav, som er sikret af pant eller ejendomsforbehold. Til sidst kommer de øvrige krav.

Det er vigtigt for kreditorerne at være opmærksomme på, hvordan konkursordenen påvirker deres krav. Hvis et krav ikke er sikret, kan det være svært at få dækket det fulde beløb. Det er derfor vigtigt at få professionel rådgivning, hvis man er kreditor i en konkurs.

Konkursordenen er en vigtig del af konkursloven, som fastlægger, hvordan pengene skal fordeles i tilfælde af konkurs. Det er vigtigt at forstå, hvordan konkursordenen påvirker både skyldneren og kreditorerne, så man kan træffe de rigtige beslutninger i tilfælde af en konkurs.

Eksempler På Konkursorden

Konkursorden er en opstilling i klasser af de krav, som gøres gældende mod et konkursbo, således at intet krav i en senere klasse dækkes, så længe ikke alle krav i den foregående klasse er fyldestgjort fuldt ud. Konkursordenen er fastsat i konkurslovens kapitel 10.

Her er nogle eksempler på, hvordan kravene i konkursordenen er klassificeret:

Eksempel 1: Konkursorden for en virksomhed

Klasse Kravstype Prioritet
1 Løn og feriepenge til ansatte Høj
2 Moms, A-skat og AM-bidrag Mellem
3 Udgifter til skattemyndigheder Mellem
4 Udgifter til kurator og skifteretten Mellem
5 Leverandører og kreditorer Lav
6 Aktionærer og ejere Lav

Som det fremgår af tabellen, har løn og feriepenge til ansatte højeste prioritet i konkursordenen. Det betyder, at disse krav skal opfyldes først, inden andre krav kan dækkes.

Eksempel 2: Konkursorden for en privatperson

Klasse Kravstype Prioritet
1 Løn og feriepenge til ansatte Høj
2 Skatter og afgifter Mellem
3 Udgifter til kurator og skifteretten Mellem
4 Udgifter til begravelse Mellem
5 Leverandører og kreditorer Lav
6 Familiemedlemmer og venner Lav

I dette eksempel har løn og feriepenge til ansatte igen højeste prioritet i konkursordenen. Skatter og afgifter har også en højere prioritet end leverandører og kreditorer.

Det er vigtigt at bemærke, at konkursordenen kan variere afhængigt af den konkrete situation. Det er derfor vigtigt at søge professionel rådgivning fra en advokat eller revisor for at sikre sig, at man forstår sin placering i konkursordenen og ens muligheder for at få dækket sine krav.

Ofte Stillede Spørgsmål Om Konkursorden

Konkursorden er en række regler, der fastsætter, hvordan midlerne i et konkursbo skal fordeles mellem kreditorerne. Her er nogle af de ofte stillede spørgsmål om konkursorden:

Hvad er en konkursorden?

Konkursordenen er en del af konkursloven, som fastsætter reglerne for, hvordan et konkursbo skal behandles. Konkursordenen fastsætter, hvilke kreditorer der skal have fortrinsret til at få deres krav dækket først, og hvordan midlerne i boet skal fordeles mellem kreditorerne.

Hvem behandler et konkursbo?

Et konkursbo behandles af en kurator, som er en advokat eller en anden person med særlig kompetence til at behandle konkursboer. Kuratoren har til opgave at realisere boets aktiver, dække boets omkostninger og fordele midlerne i boet mellem kreditorerne i henhold til konkursordenen.

Hvor lang tid tager konkursbehandlingen fra start til slut?

Tiden det tager at behandle et konkursbo afhænger af mange faktorer, herunder størrelsen af boet og kompleksiteten af sagerne. Det kan tage alt fra nogle få måneder til flere år at behandle et konkursbo.

Hvorfor er konkursklasser vigtige?

Konkursklasserne er vigtige, fordi de fastsætter, hvilke kreditorer der skal have fortrinsret til at få deres krav dækket først. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler i boet til at dække alle krav, vil kreditorerne i de højere klasser få dækket deres krav først.

Hvilke typer konkursklasser findes der?

Der er fire typer konkursklasser i Danmark:

 1. Første klasse: Lønmodtagernes krav på løn og andet vederlag for arbejde i op til seks måneder før fristdagen og indtil konkursen sker.

 2. Anden klasse: Omkostninger ved konkursens indtræden og omkostninger ved boets behandling.

 3. Tredje klasse: Krav på indkomstskat, som pålignes skyldneren.

 4. Fjerde klasse: Alle andre krav, herunder krav på moms og andre skatter, gæld til pengeinstitutter og andre kreditorer.

Konkursklasserne fastsætter rækkefølgen, hvori kreditorerne skal have deres krav dækket, hvis der ikke er tilstrækkelige midler i boet til at dække alle krav.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *