De Jurastuderendes Retshjælp

Gratis retshjælp

De Jurastuderendes Retshjælp var en frivillig organisation bestående af kompetente jurastuderende ved Aarhus Universitet. De tilbød gratis juridisk rådgivning pr. e-mail og telefon til såvel private som erhvervsdrivende.


Dette hjalp de med:

Der var ingen sager, der var for små for dem! De havde dog kun mulighed for at rådgive angående konkrete juridiske spørgsmål. De gav råd inden for alle retsområder. Herunder blandt andet familieret, arveret, forbrugerret, kontraktsret, lejeret eller socialret.

Deres åbningstider:

  • Mandag: 15.00 – 20.00
  • Tirsdag: 15.00 – 20.00
  • Onsdag: Lukket
  • Torsdag: 15.00 – 20.00

Intet problem var for småt til dem

Rådgivningen foregik telefonisk eller pr. e-mail. På denne måde havde du mulighed for at få rådgivning, uanset hvor i landet du befandt dig. Ingen sager var for små til dem og de gav råd indenfor alle juridiske områder.

De lagde høj vægt på faglighed hos deres retshjælpere og afholdt derfor løbende kurser i specifikke fagområder, som var med til at styrke kompetencen hos de enkelte retshjælpere. De bestræb sig på at opnå den bedst mulige kvalitiet i vores rådgivning og formidler juraen i et sprog, der var til at forstå.

Deres retshjælpere var ikke advokater og kunne således hverken føre sager eller udarbejde dokumenter. De rådgav dog gerne i, hvordan man kunne gribe en tvist an. Imidlertid kunne de, da deres tilbud er gratis, hjælpe i sager, hvor det ville være for dyrt at involvere en advokat.

Hvad var De Jurastuderendes Retshjælp?

De Jurastuderendes Retshjælp var en organisation af jurastuderende ved Aarhus Universitet, der tilbød gratis retshjælp. Deres organisation byggede på frivilligt arbejde fra de studerende ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.

Retshjælpen blev etableret i 2005 af den studenterpolitiske forening Seriøse Jurister, og opnåede i 2010 politisk selvstændighed for at sikre uafhængighed. De Jurastuderendes Retshjælp blev også etableret ved hjælp af DUF’s initiativstøtte, og retshjælpen blev drevet for midler fra Retshjælpsordningen og var således økonomisk uafhængig af advokatkontorer.

Den daglige ledelse blev forestået af retshjælpslederen, mens en bestyrelse med repræsentanter fra retshjælperne, de jurastuderende og den juridiske profession var ansvarlig for større beslutninger.

Hvis du ønskede at vide mere om De Jurastuderendes Retshjælp, var du velkommen til at kontakte retshjælpens bestyrelse.

De Jurastuderendes Retshjælp søgte på det tidspunkt nye retshjælpere.

Arbejdet var frivilligt og derfor ulønnet. Til gengæld afholdt de i løbet af året kurser inden for forskellige fagområder, såsom lejeret, procesret mv., hvilket kunne være med til at forbedre ansøgerens kompetencer på rådgivningsområdet. Det forventedes at ansøgere havde bestået 2. årsprøve på den juridiske bachelor-uddannelse.

Så hvis man havde lyst til at prøve kræfter med at rådgive private og erhvervsdrivende i forskellige juridiske problemstillinger, så kunne man sende dem en ansøgning og blive en del af teamet og en rigtig hyggelig forening. Man blev bedt om at angive sit telefonnummer samt e-mailadresse på ansøgningen.