Kommanditaktieselskab: Hvad det er og hvordan det fungerer

Kommanditaktieselskab er en selskabsform, der er populær blandt iværksættere og investorer i Danmark. Det er en type af partnerselskab, hvor der er to typer partnere: komplementarer og kommanditister. Komplementarerne er ansvarlige for at drive selskabet og hæfter ubegrænset for selskabets forpligtelser, mens kommanditisterne har en begrænset hæftelse og er kun ansvarlige for deres investering i selskabet.

Historisk set har kommanditaktieselskaber ikke været særlig benyttet eller kendt, men det er blevet mere populært de seneste år på grund af dets fleksible struktur og begrænsede hæftelse for investorer. Det er også en attraktiv selskabsform for investorer, der ønsker at investere i en virksomhed, men ikke ønsker at deltage aktivt i dens drift.

Kommanditaktieselskaber er reguleret under selskabsloven og har en række krav og begrænsninger, der skal overholdes. Det kræver også en vis grad af juridisk ekspertise at oprette og drive en kommanditaktieselskab. Men for de rigtige investorer og iværksættere kan det være en attraktiv selskabsform med mange fordele.

Key Takeaways

 • Kommanditaktieselskab er en populær selskabsform i Danmark, der tilbyder begrænset hæftelse for investorer og fleksibilitet i selskabsstrukturen.
 • Det kræver en vis grad af juridisk ekspertise at oprette og drive en kommanditaktieselskab, men det kan være en attraktiv selskabsform for de rigtige investorer og iværksættere.
 • Kommanditaktieselskaber er reguleret under selskabsloven og har krav og begrænsninger, der skal overholdes.

Definition af Kommanditaktieselskab

Et kommanditaktieselskab (K/S) er en selskabsform, der er en hybrid mellem et aktieselskab og et kommanditselskab. Det er en virksomhed, der består af mindst to personer, som er delt op i to typer deltagere: komplementarer og kommanditister.

Komplementarerne er personer, der hæfter personligt og ubegrænset for selskabets gæld, mens kommanditisterne kun hæfter for det beløb, de hver især har indskudt i virksomheden. Kommanditaktieselskabet er reguleret under selskabsloven og skal have bestyrelse, direktion og offentliggøre revideret årsrapport.

Det er vigtigt at bemærke, at et kommanditaktieselskab er en selvstændig juridisk enhed og kan købe og sælge ejendomme, indgå kontrakter og sagsøge og blive sagsøgt. Det er også muligt for selskabet at udstede aktier og tiltrække investorer, der ønsker at blive kommanditister.

En fordel ved at vælge en kommanditaktieselskabsstruktur er, at det giver mulighed for at tiltrække investorer uden at miste kontrol over virksomheden. Komplementarerne kan forblive i kontrol, mens kommanditisterne kan drage fordel af begrænset hæftelse.

Det er vigtigt at overveje alle aspekter af selskabsstrukturen, før man beslutter sig for at danne et kommanditaktieselskab. Det er altid en god idé at rådføre sig med en advokat eller revisor for at sikre, at man træffer den bedste beslutning for sin virksomhed.

Historie og Oprindelse af Kommanditaktieselskab

Kommanditaktieselskab (K/S) er en virksomhedsform, der har eksisteret i Danmark siden 1917. Oprindeligt blev denne virksomhedsform reguleret af aktieselskabsloven, men i 1996 blev den relanceret som partnerselskab.

Partnerselskabet er et erhvervsdrivende kommanditselskab, hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier. Denne selskabsform er også kendt som kommanditaktieselskab.

Kommanditaktieselskab er en hybrid selskabsform, der kombinerer fordelene ved et aktieselskab og et kommanditselskab. Kommanditaktieselskaber er kendetegnet ved at have to typer deltagere: komplementarer og kommanditister.

Komplementarerne er ansvarlige for driften af selskabet og har ubegrænset personligt ansvar for selskabets forpligtelser. Kommanditisterne har kun ansvar for indskuddet i selskabet og kan ikke pådrage sig personligt ansvar for selskabets forpligtelser ud over dette.

Kommanditaktieselskaber er en populær virksomhedsform blandt investorer og iværksættere, da den giver mulighed for at tiltrække kapital fra investorer uden at pådrage sig personligt ansvar for selskabets forpligtelser.

Funktioner af Kommanditaktieselskab

Kommanditaktieselskab er en særlig selskabsform, hvor der er to typer af selskabsdeltagere: kommanditister, som hæfter begrænset med deres indskud, og komplementarerne, som hæfter ubegrænset og personligt. Her er en oversigt over de juridiske og økonomiske aspekter af Kommanditaktieselskab.

Juridiske Aspekter

Kommanditaktieselskaber er reguleret af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Her er nogle af de juridiske aspekter ved et Kommanditaktieselskab:

 • Et Kommanditaktieselskab skal have en bestyrelse og en direktion, og det er påkrævet at offentliggøre en revideret årsrapport.
 • Vedtægterne skal indeholde nærmere regler om retsforholdet mellem aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere.
 • Komplementarerne har et større ansvar og hæfter ubegrænset og personligt for selskabets forpligtelser.

Økonomiske Aspekter

Kommanditaktieselskaber har nogle særlige økonomiske aspekter, som kan være fordelagtige for selskabet og dets deltagere. Her er nogle af de økonomiske aspekter ved et Kommanditaktieselskab:

 • Kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.
 • Kommanditisterne hæfter kun for deres indskud og har en begrænset risiko.
 • Komplementarerne har et større ansvar og hæfter ubegrænset og personligt for selskabets forpligtelser.

I alt kan Kommanditaktieselskaber være en fordelagtig selskabsform for deltagere, der ønsker at dele risikoen og ansvar på en bestemt måde.

Fordele og Ulemper ved Kommanditaktieselskab

Kommanditaktieselskaber (K/S) er en selskabsform, hvor der er mindst to typer partnere: en komplementar og en eller flere kommanditister. Kommanditisterne har begrænset hæftelse, mens komplementaren har personlig hæftelse for selskabets forpligtelser.

Her er nogle fordele og ulemper ved at starte et kommanditaktieselskab:

Fordele

 • Begrænset hæftelse for kommanditister: Kommanditisterne har kun hæftelse for deres investering i selskabet og kan ikke blive personligt ansvarlige for selskabets gæld.
 • Mulighed for at tiltrække investorer: K/S kan være en attraktiv selskabsform for investorer, da de kun har begrænset hæftelse og dermed mindre risiko.
 • Mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen (VSO): K/S kan anvende virksomhedsskatteordningen, som giver mulighed for at betale en lavere selskabsskat på 22% af overskuddet.
 • Mulighed for spredning: K/S giver mulighed for at sprede risikoen ved at have flere investorer.

Ulemper

 • Personlig hæftelse for komplementaren: Komplementaren har personlig hæftelse for selskabets forpligtelser og kan blive personligt ansvarlig for selskabets gæld.
 • Afhængig af de andre investorer i beslutninger: Kommanditisterne har ikke samme indflydelse på selskabets drift som komplementaren, og derfor kan de være afhængige af de andre investorer i beslutninger vedrørende selskabet.
 • Kræver en komplementar: K/S kræver en komplementar, som har personlig hæftelse for selskabets forpligtelser. Det kan være svært at finde en person, der er villig til at påtage sig dette ansvar.

Kort sagt kan K/S være en attraktiv selskabsform for investorer, da de kun har begrænset hæftelse og dermed mindre risiko. Men der er også nogle ulemper, såsom personlig hæftelse for komplementaren og afhængighed af de andre investorer i beslutninger vedrørende selskabet.

Kommanditaktieselskab i Forskellige Jurisdiktioner

Kommanditaktieselskab i Danmark

I Danmark er et kommanditaktieselskab (K/S) en selskabsform, der består af to typer deltagere: komplementarer og kommanditister. Komplementarerne hæfter ubegrænset og personligt, mens kommanditisterne kun hæfter begrænset med deres indskud.

Kommanditaktieselskaber er reguleret af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Der er krav til kapital og bestyrelse, og selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Kommanditaktieselskab i Europa

Kommanditaktieselskaber findes også i andre europæiske lande, men med forskellige navne og regler. I Tyskland kaldes det Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), og i Frankrig kaldes det Société en commandite par actions (SCA).

I nogle lande er der krav om minimumskapital og bestyrelsesmedlemmer med bestemte kvalifikationer. Det er vigtigt at undersøge de specifikke regler og krav for det pågældende land, hvis man ønsker at oprette et kommanditaktieselskab i Europa.

Kommanditaktieselskab i USA

I USA kaldes kommanditaktieselskaber for limited partnership (LP). Det er en selskabsform, hvor der er to typer deltagere: general partners og limited partners. General partners hæfter personligt og ubegrænset, mens limited partners kun hæfter begrænset med deres indskud.

Der er forskellige regler og krav for LP’er i de forskellige stater i USA. Det er vigtigt at undersøge de specifikke regler og krav for den pågældende stat, hvis man ønsker at oprette en LP i USA.

Definition af Kommanditaktieselskab

Et kommanditaktieselskab er en selskabsform, der består af to typer deltagere: komplementarer og kommanditister. Komplementarerne hæfter ubegrænset og personligt, mens kommanditisterne kun hæfter begrænset med deres indskud.

Kommanditaktieselskaber er reguleret af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder i Danmark og findes i forskellige varianter i andre lande. Det er vigtigt at undersøge de specifikke regler og krav for det pågældende land, hvis man ønsker at oprette et kommanditaktieselskab.

Fremtid og Udvikling af Kommanditaktieselskab

Kommanditaktieselskaber (K/S) har eksisteret i Danmark i mere end et århundrede og er en af de mindre populære virksomhedsformer. Selvom der ikke er mange nye K/S’er, der bliver oprettet i dag, er der stadig nogle fordele ved denne virksomhedsform, der gør den attraktiv for nogle.

En af de største fordele ved K/S’er er, at de giver mulighed for at have kommanditister, der kun hæfter med deres indskud. Dette kan være en fordel for investorer, der ønsker at deltage i en virksomhed, men ikke ønsker at tage en stor risiko. På samme tid kan komplementarerne hæfte ubegrænset og personligt, hvilket kan være en fordel for dem, der ønsker at have mere kontrol over virksomheden.

Selvom K/S’er ikke er så populære som andre virksomhedsformer, er der stadig nogle, der mener, at de har potentiale til at vokse i fremtiden. Med den rette markedsføring og branding kan K/S’er appellere til investorer, der ønsker at deltage i virksomheder, der har en mere traditionel struktur.

Endvidere er der også potentiale for at K/S’er kan udvikle sig og tilpasse sig til moderne forretningspraksis. Med den rette teknologi og software kan K/S’er effektivisere deres forretningsprocesser og øge deres produktivitet.

I sidste ende vil fremtiden og udviklingen af K/S’er afhænge af, hvordan de tilpasser sig til de skiftende forretningsmiljøer og de forskellige krav og forventninger fra investorer og samfundet som helhed.

Konklusion

I denne artikel har vi gennemgået de vigtigste punkter vedrørende Kommanditaktieselskaber (K/S). Vi har set på, hvordan K/S adskiller sig fra andre selskabsformer og hvilke krav, der er til selskabsdeltagerne.

En K/S er en selskabsform, hvor der er to typer af selskabsdeltagere – kommanditister og komplementarer. Kommanditisterne hæfter begrænset med deres indskud, mens komplementarerne hæfter ubegrænset og personligt.

Det er vigtigt at bemærke, at et partnerselskab (P/S) er en anden betegnelse for K/S. Begge betegnelser refererer til den samme selskabsform.

Når man overvejer at oprette en K/S, er det vigtigt at have en klar forståelse af selskabsformen og dens krav. Det kan derfor være en god idé at søge rådgivning fra en advokat med erfaring inden for selskabsret.

Alt i alt er K/S en selskabsform, der kan være en attraktiv mulighed for virksomheder, der ønsker at tiltrække investorer, samtidig med at de ønsker at beskytte sig mod personligt ansvar.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *