Incoterms: Hvad de er, og hvordan de fungerer

Incoterms er en vigtig del af international handel, som definerer ansvar og risici mellem køber og sælger. Disse handelsbetingelser er fastlagt af International Chamber of Commerce (ICC) og er blevet anerkendt af regeringer og handelsorganisationer over hele verden. Incoterms er afgørende for at sikre, at handelskontrakter er klare og præcise, og at alle parter er enige om deres ansvar.

Der er 11 forskellige Incoterms, der er opdelt i fire kategorier. Disse kategorier inkluderer Incoterms, der dækker levering af varer, ansvar for fragtomkostninger og risici, forsikring og dokumenter. Det er vigtigt at forstå hver Incoterm og dens specifikke betydning, da de kan have en betydelig indvirkning på handelskontrakten og dens udførelse.

Key Takeaways

 • Incoterms er en vigtig del af international handel, som definerer ansvar og risici mellem køber og sælger.
 • Der er 11 forskellige Incoterms, der er opdelt i fire kategorier.
 • Det er vigtigt at forstå hver Incoterm og dens specifikke betydning, da de kan have en betydelig indvirkning på handelskontrakten og dens udførelse.

Grundlæggende Om Incoterms

Incoterms er en forkortelse for “International Commercial Terms” og er en standardiseret handelsbetegnelse, der anvendes i international handel. Incoterms er udarbejdet af International Chamber of Commerce (ICC) og beskriver de formelle aftaler mellem køber og sælger i forbindelse med køb og salg af varer.

Formålet med Incoterms er at skabe klarhed og undgå tvister mellem køber og sælger omkring, hvem der har ansvaret for transport, forsikring og risici i forbindelse med transporten af varerne. Der er i alt 11 forskellige Incoterms, som beskriver, hvornår ansvaret overgår fra sælger til køber.

Når man anvender Incoterms, er det vigtigt at være opmærksom på, at de kun beskriver de formelle aftaler mellem køber og sælger, og ikke regulerer de juridiske forhold mellem parterne. Derfor er det vigtigt at have en advokat eller jurist med til at gennemgå aftalen og sikre, at den overholder alle relevante love og regler.

Her er en oversigt over de forskellige Incoterms og hvad de dækker:

Incoterm Betegnelse Beskrivelse
EXW Ex Works Sælger leverer varerne til køber på sælgers adresse
FCA Free Carrier Sælger leverer varerne til transportør på sælgers adresse
CPT Carriage Paid To Sælger betaler for transporten af varerne til den aftalte destination
CIP Carriage and Insurance Paid To Sælger betaler for transport og forsikring af varerne til den aftalte destination
DPU Delivered at Place Unloaded Sælger leverer varerne til køber på den aftalte destination
DAP Delivered at Place Sælger leverer varerne til køber på den aftalte destination og betaler for transporten
DDP Delivered Duty Paid Sælger leverer varerne til køber på den aftalte destination og betaler for transport og told

Det er vigtigt at vælge den rigtige Incoterm i forhold til den specifikke handel, da det kan have stor betydning for, hvem der har ansvaret for transport og forsikring af varerne, samt hvornår ansvaret overgår fra sælger til køber.

Incoterms Kategorier

Incoterms er standardiserede handelsbetingelser, der fastsætter ansvarsfordelingen mellem køber og sælger i en international handelstransaktion. Disse regler er blevet opdateret i 2020 og er opdelt i to kategorier, der afspejler transportformerne.

E-Termer

E-Termer er beregnet til brug i situationer, hvor sælgeren er ansvarlig for at stille varerne til rådighed for køberen på sælgerens eget sted eller fabrik.

Den eneste E-Term i Incoterms 2020 er Ex Works (EXW), der betyder, at sælgeren kun er ansvarlig for at stille varerne til rådighed for køberen på sælgerens eget sted eller fabrik. Køberen er ansvarlig for alle omkostninger og risici ved transporten af varerne fra sælgerens sted til køberens bestemmelsessted.

F-Termer

F-Termer er beregnet til brug i situationer, hvor sælgeren er ansvarlig for at levere varerne til en bestemt transportør på et bestemt sted.

F-Termer inkluderer Free Carrier (FCA), Free Alongside Ship (FAS), og Free on Board (FOB). Disse termer dækker forskellige situationer, hvor sælgeren er ansvarlig for at levere varerne til en bestemt transportør på et bestemt sted, men køberen er ansvarlig for alle omkostninger og risici ved transporten af varerne fra sælgerens sted til køberens bestemmelsessted.

C-Termer

C-Termer er beregnet til brug i situationer, hvor sælgeren er ansvarlig for at levere varerne til en transportør på et bestemt sted.

C-Termer inkluderer Cost and Freight (CFR), Cost, Insurance and Freight (CIF), og Carriage Paid To (CPT). Disse termer dækker forskellige situationer, hvor sælgeren er ansvarlig for at levere varerne til en transportør på et bestemt sted, og køberen er ansvarlig for alle omkostninger og risici ved transporten af varerne fra sælgerens sted til køberens bestemmelsessted.

D-Termer

D-Termer er beregnet til brug i situationer, hvor sælgeren er ansvarlig for at levere varerne til køberens bestemmelsessted.

D-Termer inkluderer Delivered at Place (DAP) og Delivered Duty Paid (DDP). Disse termer dækker forskellige situationer, hvor sælgeren er ansvarlig for at levere varerne til køberens bestemmelsessted, og køberen er ansvarlig for alle omkostninger og risici ved transporten af varerne fra sælgerens sted til køberens bestemmelsessted.

Det er vigtigt at forstå, hvilke Incoterms der skal anvendes i en handelstransaktion, da dette vil påvirke ansvarsfordelingen mellem køber og sælger.

Ansvar Og Risici

Når man handler med internationale leverancer, er det vigtigt at have styr på ansvarsfordelingen og risiciene. Incoterms®-reglerne beskriver klart og præcist hver parts (sælgers og købers) rettigheder og forpligtelser i en gensidigt underskrevet international salgskontrakt.

Her er en oversigt over de mest almindelige leveringsbetingelser og deres ansvarsfordeling og risici:

Leveringsbetingelse Ansvar og risici for sælger Ansvar og risici for køber
EXW Sælger har ingen ansvar eller risici efter at have stillet varerne til rådighed for køber på sælgers adresse Køber har alle ansvar og risici fra det tidspunkt, hvor varerne er stillet til rådighed for køber på sælgers adresse
FCA Sælger har ansvar og risici indtil varerne er overdraget til transportøren på sælgers adresse Køber har ansvar og risici fra det tidspunkt, hvor varerne er overdraget til transportøren på sælgers adresse
CPT Sælger har ansvar og risici indtil varerne er overdraget til transportøren på sælgers adresse Køber har ansvar og risici fra det tidspunkt, hvor varerne er overdraget til transportøren på sælgers adresse
CIP Sælger har ansvar og risici indtil varerne er overdraget til transportøren på sælgers adresse, og sælger skal sørge for forsikring af varerne Køber har ansvar og risici fra det tidspunkt, hvor varerne er overdraget til transportøren på sælgers adresse
DAP Sælger har ansvar og risici indtil varerne er leveret til en aftalt destination Køber har ansvar og risici fra det tidspunkt, hvor varerne er leveret til den aftalte destination
DDP Sælger har ansvar og risici indtil varerne er leveret til en aftalt destination, og sælger skal sørge for toldbehandling og betaling af eventuelle afgifter Køber har ansvar og risici fra det tidspunkt, hvor varerne er leveret til den aftalte destination

Det er vigtigt at vælge den rigtige leveringsbetingelse, der passer bedst til ens behov og situation. Ved at forstå ansvarsfordelingen og risiciene kan man undgå potentielle problemer og konflikter, og sikre en smidig og sikker handel.

Forsikring Og Incoterms

Når man handler internasjonalt, er det viktig å forstå hvordan forsikring fungerer i henhold til Incoterms-reglene. Incoterms-reglene angir hvem som har ansvaret for forsikringen av varene under transporten.

I henhold til Incoterms-reglene er det kjøperen som har ansvaret for å forsikre varene fra det tidspunktet varene er levert i henhold til Incoterms-klausulen. Hvis selgeren har ansvaret for forsikringen, må dette spesifiseres i kontrakten.

Det er viktig å merke seg at Incoterms-reglene ikke angir hvilken type forsikring som skal kjøpes. Det er opp til kjøperen å bestemme hvilken type forsikring som er nødvendig, avhengig av transportmåten og risikoen for tap eller skade på varene.

Det er også viktig å merke seg at Incoterms-reglene ikke påvirker selgerens eller kjøperens ansvar for å overholde eventuelle lover eller regler som gjelder for forsikring av varene.

I tabellen nedenfor kan du se hvilken part som har ansvaret for forsikringen i henhold til forskjellige Incoterms-klausuler:

Incoterms-klausul Forsikring
EXW Kjøperen
FCA Kjøperen
CPT Kjøperen
CIP Selgeren
DAP Kjøperen
DPU Kjøperen
DDP Selgeren

Det er viktig å merke seg at selv om selgeren har ansvaret for forsikringen i henhold til CIP og DDP-klausulene, betyr ikke dette at selgeren må kjøpe forsikringen selv. Selgeren kan kreve at kjøperen kjøper forsikringen og inkluderer kostnadene i prisen på varene.

Som kjøper eller selger er det viktig å forstå ansvarsfordelingen for forsikringen i henhold til Incoterms-reglene og sørge for at kontrakten tydelig angir hvem som har ansvaret for forsikringen.

Incoterms Og Kontrakter

Incoterms er en international standard for handelsterminologi, der hjælper med at definere ansvarsfordelingen mellem køber og sælger i en handelskontrakt. Ved at bruge Incoterms kan køber og sælger undgå misforståelser og tvister og sikre, at begge parter er enige om de samme betingelser for handlen.

Når man opretter en kontrakt, er det vigtigt at inkludere de relevante Incoterms-betingelser for at definere, hvem der er ansvarlig for forskellige aspekter af handlen. Dette inkluderer ansvar for transport, forsikring, told og andre logistiske aktiviteter.

Nedenfor er en tabel over de forskellige Incoterms-betingelser og deres betydning:

Incoterms Betydning
EXW (Ex Works) Sælger leverer varen til køber på sælgers adresse
FCA (Free Carrier) Sælger leverer varen til en transportør valgt af køber
FAS (Free Alongside Ship) Sælger leverer varen til havnen, hvor den skal lastes på skibet
FOB (Free On Board) Sælger leverer varen til skibet, hvor den skal fragtes
CFR (Cost and Freight) Sælger er ansvarlig for omkostningerne ved at fragte varen til destinationen
CIF (Cost, Insurance and Freight) Sælger er ansvarlig for omkostningerne ved at fragte varen til destinationen samt forsikring
CPT (Carriage Paid To) Sælger er ansvarlig for omkostningerne ved at fragte varen til destinationen, men køber er ansvarlig for forsikring
CIP (Carriage and Insurance Paid To) Sælger er ansvarlig for omkostningerne ved at fragte varen til destinationen samt forsikring
DAP (Delivered At Place) Sælger er ansvarlig for omkostningerne ved at fragte varen til en aftalt destination
DPU (Delivered at Place Unloaded) Sælger er ansvarlig for omkostningerne ved at fragte varen til en aftalt destination og losse den
DDP (Delivered Duty Paid) Sælger er ansvarlig for omkostningerne ved at fragte varen til destinationen og betale alle toldomkostninger

Det er vigtigt at huske på, at Incoterms kun definerer ansvarsfordelingen mellem køber og sælger og ikke påvirker andre aspekter af handlen, såsom betalingsbetingelser eller garantier. Det er også vigtigt at sørge for, at Incoterms-betingelserne er klart defineret og forstået af begge parter i kontrakten for at undgå tvister og misforståelser.

Incoterms 2020 Ændringer

Incoterms er en international standard, der definerer de forskellige betingelser for levering af varer mellem køber og sælger. Incoterms 2020 er den seneste version af disse standarder, der blev udgivet af International Chamber of Commerce (ICC) og trådte i kraft den 1. januar 2020.

Incoterms 2020 indeholder flere ændringer og opdateringer i forhold til den tidligere version, Incoterms 2010. Nedenfor er nogle af de vigtigste ændringer, der er blevet foretaget i Incoterms 2020:

 • FCA (Free Carrier): FCA-betingelsen har nu en mulighed for, at sælger kan kræve, at køberen giver en transportørinstruktion.
 • DPU (Delivered at Place Unloaded): DAT-betingelsen er blevet omdøbt til DPU-betingelsen. Denne betingelse gør det muligt for sælgeren at levere varerne på et aftalt sted uden at skulle losse dem.
 • CIP (Carriage and Insurance Paid To): CIP-betingelsen kræver nu, at sælgeren skal købe en transportforsikring med en dækning svarende til minimum 110% af fakturaværdien.
 • DAP (Delivered at Place): DAP-betingelsen kræver nu, at sælgeren skal bære omkostningerne ved aflæsning af varerne.

Disse ændringer i Incoterms 2020 er vigtige for at sikre, at købere og sælgere har en klar forståelse af deres forpligtelser og ansvar i forbindelse med levering af varer. Det er vigtigt at bemærke, at selvom Incoterms 2020 er den nyeste version, kan parterne stadig vælge at bruge en ældre version af Incoterms, hvis de ønsker det. Det er dog vigtigt at specificere, hvilken version der anvendes i kontrakten, for at undgå misforståelser.

Fælles Misforståelser

Incoterms er en vigtig del af enhver international handelstransaktion. De er skabt for at mindske antallet af misforståelser omkring hvem der står for hvad, hvornår. Trods deres betydning, er der stadig mange fælles misforståelser omkring Incoterms, som kan føre til juridiske problemer og økonomiske tab. Her er nogle af de mest almindelige misforståelser:

Misforståelse #1: Incoterms dækker alt

Incoterms dækker kun de kommercielle aspekter af en handelstransaktion, såsom transport og forsikring. De dækker ikke juridiske aspekter som ejerskab og ansvar. Det er vigtigt at have en klar kontrakt, der dækker alle aspekter af handelstransaktionen.

Misforståelse #2: Incoterms er lovgivning

Incoterms er ikke lovgivning, men derimod standardiserede handelsbetingelser, der er udviklet af International Chamber of Commerce (ICC). De er ikke juridisk bindende, men kan indarbejdes i en kontrakt mellem køber og sælger.

Misforståelse #3: Incoterms er ens for alle lande

Selvom Incoterms er internationalt anerkendte, kan der være forskelle i deres anvendelse og fortolkning i forskellige lande og kulturer. Det er vigtigt at have en klar forståelse af, hvordan Incoterms anvendes i det specifikke land eller område, hvor handelstransaktionen finder sted.

Misforståelse #4: Incoterms er altid ens for alle varer

Incoterms bør vælges baseret på de specifikke krav i handelstransaktionen og typen af varer, der handles. Nogle Incoterms kan være mere passende for visse typer af varer end andre. Det er vigtigt at vælge den rigtige Incoterm for at undgå misforståelser og økonomiske tab.

Misforståelse #5: Incoterms dækker alle omkostninger

Incoterms dækker kun de omkostninger, der er specificeret i Incoterm-klausulen. Der kan være andre omkostninger, der ikke er dækket af Incoterms, såsom told og skatter. Det er vigtigt at have en klar aftale om, hvem der er ansvarlig for disse omkostninger.

Incoterms er en vigtig del af enhver international handelstransaktion, men det er vigtigt at have en klar forståelse af deres anvendelse og begrænsninger for at undgå misforståelser og økonomiske tab.

Hvordan Man Vælger Den Rigtige Incoterm

Valg af den rigtige Incoterm er afgørende for at sikre en gnidningsfri og økonomisk fordelagtig international handel. Det er vigtigt at overveje faktorer som transportomkostninger, risikofordeling og ansvar for formaliteter, når man vælger den passende Incoterm.

Her er nogle trin, man kan følge for at vælge den rigtige Incoterm:

 1. Identificer de vigtigste faktorer: Overvej hvilke faktorer, der er vigtigst for din virksomhed, såsom transportomkostninger, risikofordeling og ansvar for formaliteter. Dette vil hjælpe dig med at indsnævre valgmulighederne til de mest relevante Incoterms.

 2. Vælg den passende Incoterm: Når du har identificeret de vigtigste faktorer, kan du vælge den passende Incoterm. Her er nogle eksempler på Incoterms og deres anvendelse:

 • FOB (Free on Board): Køberen påtager sig risikoen for tab eller skade på varerne, når de er læsset ombord på skibet. Denne Incoterm anvendes ofte i forbindelse med søtransport.
 • CIF (Cost, Insurance and Freight): Sælgeren påtager sig ansvaret for at levere varerne til bestemmelsesstedet og betaler for fragt og forsikring. Denne Incoterm anvendes ofte i forbindelse med søtransport.
 • EXW (Ex Works): Køberen påtager sig ansvaret for at hente varerne på sælgerens adresse. Denne Incoterm anvendes ofte i forbindelse med indenlandsk handel.
 1. Konsulter en ekspert: Hvis du er i tvivl om valg af den rigtige Incoterm, kan du altid konsultere en ekspert på området. En advokat eller en eksportrådgiver kan hjælpe dig med at vælge den passende Incoterm og sikre, at du overholder alle relevante love og regler.

Det er vigtigt at vælge den rigtige Incoterm for at undgå unødvendige omkostninger og risici i forbindelse med international handel. Ved at følge disse trin kan du vælge den passende Incoterm og sikre en gnidningsfri handel.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *