Hjemfaldsklausul: Hvad er det, og hvordan virker det?

En hjemfaldsklausul er en klausul i en aftale om salg af fast ejendom, der giver sælgeren ret til at tilbagekøbe ejendommen inden for en bestemt tidsperiode og til den samme pris, som køberen oprindeligt betalte. Hjemfaldspligten er en tinglyst tilbagekøbsret, som der er mere eller mindre udbredt i landets kommuner. Reelt betyder hjemfaldspligten, at kommunen efter en årrække kan tilbagekøbe den grund, ejendommen ligger på, til en lav pris – i mange tilfælde den oprindelige salgssum.

Hjemfaldsklausuler kan være en fordel for både sælger og køber, men det er også vigtigt at være opmærksom på de potentielle ulemper og risici, der er forbundet med denne type klausul. Det er derfor vigtigt at have en grundig forståelse af, hvad en hjemfaldsklausul er, og hvordan den fungerer, før man underskriver en købsaftale.

Key Takeaways

 • En hjemfaldsklausul er en klausul i en aftale om salg af fast ejendom, der giver sælgeren ret til at tilbagekøbe ejendommen inden for en bestemt tidsperiode og til den samme pris, som køberen oprindeligt betalte.
 • Hjemfaldspligten er en tinglyst tilbagekøbsret, som der er mere eller mindre udbredt i landets kommuner.
 • Det er vigtigt at have en grundig forståelse af, hvad en hjemfaldsklausul er, og hvordan den fungerer, før man underskriver en købsaftale.

Hvad er en Hjemfaldsklausul

En hjemfaldsklausul er en klausul, der kan indgå i en aftale om salg af fast ejendom. Denne klausul giver sælgeren ret til at tilbagekøbe ejendommen til den samme pris, som køberen selv betalte, inden for et nærmere fastsat tidsrum. Hjemfaldsklausulen kan også kaldes for hjemfaldspligt eller tilbagekøbsret.

Hjemfaldsklausulen er typisk inkluderet i ejendomskøbskontrakter for offentligt ejede bygninger og ejendomsgrunde, men kan også findes i private aftaler. Formålet med en hjemfaldsklausul er at sikre, at ejendommen forbliver i offentligt eller særligt udvalgte private hænder.

Hjemfaldsklausulen kan have forskellige betingelser og tidsrammer, afhængigt af den specifikke aftale. Det er vigtigt at være opmærksom på disse betingelser og tidsrammer, før man skriver under på en købsaftale med en hjemfaldsklausul.

Det er også værd at bemærke, at hjemfaldsklausulen kan have betydning for ejendommens værdi og salgbarhed. Potentielle købere bør derfor undersøge, om en ejendom har en hjemfaldsklausul, inden de beslutter sig for at købe den.

Lovgivning om Hjemfaldsklausul

En hjemfaldsklausul er et vilkår i en aftale om salg af fast ejendom, som giver sælgeren ret til inden for et nærmere fastsat tidsrum at tilbagekøbe ejendommen til den samme pris, som køberen selv betalte. Hjemfaldsklausuler er reguleret af lovgivningen om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 98 a, stk. 6.

Ifølge lovgivningen kan en kommune pålægge en hjemfaldsklausul på en ejendom, hvis ejendommen er beliggende i et område, hvor der er behov for at sikre, at ejendommen forbliver til almennyttigt formål. En hjemfaldsklausul kan også pålægges af private parter, for eksempel hvis en virksomhed ønsker at sikre sig, at en ejendom forbliver i virksomhedens besiddelse.

Hvis en hjemfaldsklausul er tinglyst på en ejendom, betyder det, at ejeren af ejendommen kun har en tidsbegrænset brugsret af grunden og ejendommen. Hvis ejeren ønsker at sælge ejendommen, skal sælgeren tilbyde kommunen eller den private part, som har hjemfaldsretten, at tilbagekøbe ejendommen til den samme pris, som køberen oprindeligt betalte.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om en ejendom har en hjemfaldsklausul, før man køber ejendommen. Det kan have betydning for ejendommens værdi og salgsmuligheder i fremtiden. Derfor er det en god idé at undersøge ejendommens tinglysninger og salgsopstillingen nøje, inden man skriver under på en købsaftale.

Fordele ved Hjemfaldsklausul

Hjemfaldsklausulen er en klausul i en aftale om salg af fast ejendom, som giver sælgeren ret til inden for et nærmere fastsat tidsrum at tilbagekøbe ejendommen til den samme pris, som køberen selv betalte. Hjemfaldsklausulen har både fordele og ulemper, og det er vigtigt at kende begge sider, før man beslutter sig for at inkludere en sådan klausul i en ejendomshandel.

Nedenfor kan du finde en oversigt over fordelene ved hjemfaldsklausulen:

 • Sikkerhed for sælgeren: Hjemfaldsklausulen giver sælgeren en sikkerhed for, at ejendommen kan tilbagekøbes til samme pris, hvis sælgeren senere ønsker at købe ejendommen tilbage. Dette kan være en fordel, hvis sælgeren ønsker at sikre sig, at ejendommen ikke sælges videre til en tredjepart til en højere pris.

 • Beskyttelse af kommunens interesser: Hjemfaldsklausulen er typisk en klausul, som kommunen indfører for at beskytte sine interesser. Hvis en kommune har investeret i en bestemt ejendom, kan hjemfaldsklausulen sikre, at kommunen senere kan tilbagekøbe ejendommen til samme pris, hvis det er nødvendigt.

 • Mulighed for at tilbagekøbe ejendommen til en lav pris: Hvis hjemfaldsklausulen udløser, kan kommunen tilbagekøbe ejendommen til en lav pris. Dette kan være en fordel for kommunen, hvis ejendommen er blevet mere værd siden salget, da kommunen kan tilbagekøbe ejendommen til den oprindelige pris.

 • Forhåndsgodkendelse af kommunen: Hvis en kommune kræver, at der inkluderes en hjemfaldsklausul i en ejendomshandel, betyder det også, at kommunen har godkendt salget på forhånd. Dette kan give køberen en vis tryghed og sikkerhed.

Som det fremgår, kan hjemfaldsklausulen have flere fordele for både sælger og kommune. Det er dog vigtigt at huske på, at der også er ulemper ved klausulen, som bør overvejes nøje, før man inkluderer den i en ejendomshandel.

Ulemper ved Hjemfaldsklausul

En hjemfaldsklausul kan have nogle ulemper for ejeren af en ejendom. Her er nogle af de vigtigste ulemper, som du bør være opmærksom på, før du køber en ejendom med hjemfaldsklausul:

 • Begrænset brugsret: En hjemfaldsklausul betyder, at du som ejer kun har en tidsbegrænset brugsret til ejendommen. Hvis hjemfaldsklausulen er på 30 år, betyder det, at du kun har lov til at bruge ejendommen i 30 år. Efter dette tidspunkt vil ejendommen hjemfalde til kommunen, og du vil miste ejendomsretten.

 • Vanskeligheder med at sælge ejendommen: En hjemfaldsklausul kan gøre det sværere at sælge ejendommen, da potentielle købere kan være bekymrede for at miste ejendomsretten efter en vis periode. Dette kan også påvirke salgsprisen på ejendommen negativt.

 • Begrænsninger i brugen af ejendommen: Hvis der er en hjemfaldsklausul på ejendommen, kan der være begrænsninger i brugen af ejendommen. For eksempel kan du måske ikke bygge et nyt hus på ejendommen eller ændre på den eksisterende bebyggelse uden kommunens tilladelse.

 • Ekstra omkostninger: Hvis du ønsker at udskyde hjemfaldspligten, kan dette være forbundet med ekstra omkostninger. Det kan også være nødvendigt at betale ekstra gebyrer til kommunen for at ændre hjemfaldspligten.

I alt kan en hjemfaldsklausul være en ulempe for ejeren af en ejendom. Det er vigtigt at være opmærksom på disse ulemper, før du køber en ejendom med hjemfaldsklausul.

Hvordan Hjemfaldsklausul Fungerer

En hjemfaldsklausul er en juridisk betingelse, der er inkluderet i en ejendomskøbsaftale. Det giver sælgeren mulighed for at tilbagekøbe ejendommen inden for en bestemt tidsramme til den samme pris, som køberen betalte. Hjemfaldsklausulen kan også kaldes for en tilbagekøbsret eller hjemfaldspligt.

Proces

Hjemfaldsklausulen udløser normalt, når ejendommen sælges igen, og den nye køber overtager ejendommen. Sælgeren har normalt et bestemt tidsrum, typisk 20-30 år, til at købe ejendommen tilbage. Hvis sælgeren ikke ønsker at købe ejendommen tilbage, kan køberen frit sælge ejendommen videre.

Betingelser

Hjemfaldsklausulen er normalt tinglyst i Tingbogen og kan kun udløses, hvis visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser kan variere, afhængigt af den specifikke hjemfaldsklausul og den lokale lovgivning. Nogle almindelige betingelser kan omfatte:

 • Ejendommen skal være blevet solgt til en tredjepart.
 • Ejendommen skal stadig være i god stand og vedligeholdt.
 • Sælgeren skal betale den samme pris, som køberen betalte for ejendommen.

Hjemfaldsklausulen kan have en betydelig indflydelse på ejendommens værdi og bør derfor overvejes nøje, inden man indgår en købsaftale. Det er vigtigt at forstå betingelserne og tidsrammen for hjemfaldsklausulen, da det kan påvirke ens muligheder for at sælge ejendommen senere hen.

Eksempler på Hjemfaldsklausul

Hjemfaldsklausul er en klausul i en aftale om salg af fast ejendom, som giver sælgeren ret til at tilbagekøbe ejendommen til den samme pris, som køberen selv betalte inden for en nærmere fastsat tidsperiode. Her er nogle eksempler på hjemfaldsklausuler:

Eksempel 1

En sælger sælger en grund til en køber med en hjemfaldsklausul på 10 år. Hvis sælgeren ønsker at tilbagekøbe grunden inden for de 10 år, kan han gøre det til den samme pris, som køberen betalte.

Eksempel 2

En sælger sælger en ejendom til en køber med en hjemfaldsklausul på 5 år. Hvis sælgeren ønsker at tilbagekøbe ejendommen inden for de 5 år, kan han gøre det til den samme pris, som køberen betalte.

Eksempel 3

En sælger sælger en ejendom til en køber med en hjemfaldsklausul på 15 år. Hvis sælgeren ønsker at tilbagekøbe ejendommen inden for de 15 år, kan han gøre det til den samme pris, som køberen betalte.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om der er en hjemfaldsklausul på en ejendom, før man køber den. Hvis der er en hjemfaldsklausul på ejendommen, kan det påvirke ejendommens værdi og ens mulighed for at sælge den igen.

Hjemfaldsklausul i Forskellige Kontekster

En hjemfaldsklausul er en juridisk bestemmelse, der giver en kommune eller en anden offentlig myndighed ret til at tilbagekøbe en ejendom fra dens nuværende ejer til en fastsat pris. Hjemfaldsklausuler kan anvendes i forskellige kontekster, og i denne sektion vil vi se på nogle af de mest almindelige tilfælde.

Almene Boliger

I almene boliger er hjemfaldsklausuler ofte tinglyst for at sikre, at boligerne forbliver tilgængelige for folk med lav indkomst. Hvis en bolig med en hjemfaldsklausul sælges, kan kommunen tilbagekøbe ejendommen og sælge den til en anden person med lav indkomst. Dette sikrer, at boligerne fortsat er tilgængelige for personer med lav indkomst og ikke bliver opkøbt af private investorer.

Private Ejendomme

Hjemfaldsklausuler kan også anvendes i forbindelse med salg af private ejendomme. Hvis en sælger ønsker at tilbagekøbe ejendommen inden for en bestemt tidsperiode, kan en hjemfaldsklausul anvendes til at fastsætte en pris og en tidsramme for tilbagekøbet. Dette kan være en fordel for både sælger og køber, da det kan give sælgeren mulighed for at tilbagekøbe ejendommen til en fastsat pris, hvis de senere ønsker at gøre det.

Frikøb af Hjemfaldsklausuler

Hvis en ejendom allerede har en hjemfaldsklausul tinglyst, kan det være muligt at frikøbe denne klausul. Dette kan gøres ved at betale en sum penge til kommunen eller den offentlige myndighed, der ejer hjemfaldsklausulen. Hvis frikøbet godkendes, vil ejeren af ejendommen ikke længere være bundet af klausulen, og ejendommen vil være fuldt og helt i deres besiddelse.

Konklusion

Hjemfaldsklausuler kan anvendes i forskellige kontekster og kan have både fordele og ulemper for både sælger og køber. Det er vigtigt at forstå, hvad en hjemfaldsklausul er, og hvordan den kan påvirke en ejendom, før man skriver under på en købsaftale.

Konsekvenser ved Overtrædelse af Hjemfaldsklausul

Overtrædelse af en hjemfaldsklausul kan have alvorlige konsekvenser for både køber og sælger. Det er vigtigt at være opmærksom på disse konsekvenser, når man indgår en aftale om salg af fast ejendom med en hjemfaldsklausul.

Hvis køberen overtræder hjemfaldsklausulen, kan sælgeren kræve ejendommen tilbagekøbt til den samme pris, som køberen betalte. Sælgeren kan også kræve erstatning for eventuelle skader eller tab, som overtrædelsen har medført.

Hvis sælgeren overtræder hjemfaldsklausulen, kan køberen kræve erstatning for eventuelle skader eller tab, som overtrædelsen har medført. Køberen kan også kræve, at sælgeren tilbagekøber ejendommen til den samme pris, som køberen betalte.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en overtrædelse af hjemfaldsklausulen kan medføre, at ejendommen ikke længere kan belånes med almindelige realkreditlån. Dette kan have store økonomiske konsekvenser for både køber og sælger.

Det er derfor vigtigt at søge professionel rådgivning, hvis man overvejer at indgå en aftale om salg af fast ejendom med en hjemfaldsklausul. En advokat kan hjælpe med at sikre, at aftalen er juridisk korrekt og at begge parter er klar over deres rettigheder og pligter i forhold til hjemfaldsklausulen.

En hjemfaldsklausul er en klausul i en aftale om salg af fast ejendom, som giver sælgeren ret til inden for et nærmere fastsat tidsrum at tilbagekøbe ejendommen til den samme pris, som køberen selv betalte. Hvis der er hjemfaldspligt på ejendommen, kan det have konsekvenser for både køber og sælger, hvis klausulen overtrædes.

Hvordan Man Undgår Problemer med Hjemfaldsklausul

Når man køber en ejendom med en hjemfaldsklausul, kan det være en god idé at tage nogle forholdsregler for at undgå problemer senere hen. Her er nogle tips til at undgå problemer med hjemfaldsklausulen:

 • Få en advokat til at gennemgå købsaftalen og hjemfaldsklausulen for at sikre, at alt er i orden. En advokat kan også hjælpe med at forhandle en bedre pris, hvis der er en hjemfaldsklausul på ejendommen.

 • Hvis man ønsker at undgå at blive påvirket af hjemfaldsklausulen, kan man købe sig fri af klausulen ved at betale et ekstra beløb til sælgeren. Dette kaldes et frikøb.

 • Hvis man ønsker at beholde ejendommen, kan man forsøge at udskyde tilbagekøbsdatoen i klausulen til en fremtidig dato.

 • Hvis man ikke ønsker at købe sig fri af klausulen eller udskyde tilbagekøbsdatoen, kan man få et nedslag i prisen svarende til at hjemfaldspligten frikøbes. Dette kan være en god idé, da en hjemfaldsklausul kan påvirke ejendommens værdi negativt.

 • Hvis man allerede ejer en ejendom med en hjemfaldsklausul, kan man undersøge mulighederne for at passivere klausulen. Dette kan være en kompliceret proces, og det er derfor en god idé at søge hjælp fra en advokat.

En hjemfaldsklausul er en klausul i en aftale om salg af fast ejendom, som giver sælgeren ret til at tilbagekøbe ejendommen til den samme pris, som køberen selv betalte, inden for et nærmere fastsat tidsrum. Det er vigtigt at være opmærksom på en hjemfaldsklausul, da den kan påvirke ejendommens værdi og ens muligheder for at sælge ejendommen senere hen.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *