Dominerende stilling på markedet: Definition og eksempler

Dominerende stilling er et begreb, der ofte optræder i konkurrenceretten. Det henviser til en virksomheds position på et givet marked, hvor virksomheden gennem sin markedsandel eller særlige rettigheder kan kontrollere markedet. En virksomhed med en dominerende stilling kan handle ensidigt på markedet uden at tage hensyn til sine konkurrenter og kunder.

Juridisk set er en virksomhed dominerende, når den kan handle uafhængigt af sine konkurrenter og kunder på markedet. Det er lovligt for en virksomhed at have en dominerende stilling på markedet, men den har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence. Der er flere faktorer, der tages i betragtning for at afgøre, om en virksomhed har en dominerende stilling, herunder antallet af konkurrenter, deres markedsandele og muligheder for ekspansion samt nye aktørers etableringshindringer og kunders køberkraft.

Key Takeaways

 • Dominerende stilling henviser til en virksomheds position på et marked, hvor den gennem sin markedsandel eller særlige rettigheder kan kontrollere markedet.
 • En virksomhed med en dominerende stilling kan handle ensidigt på markedet uden at tage hensyn til sine konkurrenter og kunder.
 • Det er lovligt for en virksomhed at have en dominerende stilling på markedet, men den har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence.

Definition af Dominerende Stilling

En dominerende stilling er en økonomisk magtposition, hvor en virksomhed har en markedsandel eller særlige rettigheder, der giver mulighed for at kontrollere et marked. Det er et konkurrenceretligt begreb, der er relevant i konkurrenceretten.

En virksomhed anses for at have en dominerende stilling, når den kan handle uafhængigt af sine konkurrenter og kunder på markedet. Det betyder, at den har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence og til at opretholde fair konkurrencevilkår.

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er ulovligt for en virksomhed at have en dominerende stilling på markedet. Det er imidlertid ulovligt at misbruge denne stilling til at skade konkurrenter eller forhindre effektiv konkurrence.

En virksomheds dominerende stilling kan opstå gennem en høj markedsandel eller særlige rettigheder. En markedsandel på over 40% kan ofte føre til en dominerende stilling, men det afhænger af markedet og konkurrencevilkårene.

I henhold til artikel 82 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (»artikel 82«) er misbrug af en dominerende stilling forbudt. En dominerende virksomhed har ret til at konkurrere efter evne, men den må ikke misbruge sin position til at skade konkurrenter eller forhindre effektiv konkurrence.

Juridiske Aspekter af Dominerende Stilling

Dominerende stilling er et juridisk begreb, der beskriver en virksomheds magtposition på et givet marked. I henhold til konkurrenceloven kan en virksomhed anses for at have en dominerende stilling, hvis den har en markedsandel på over 40%.

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er forbudt at have en dominerende stilling i sig selv. Det er derimod forbudt at udnytte denne stilling på en utilbørlig måde og dermed begrænse konkurrencen på markedet.

For at afgøre, om en virksomhed udnytter sin dominerende stilling på en utilbørlig måde, tager myndighederne hensyn til en række faktorer, herunder virksomhedens markedskraft, konkurrenternes position på markedet og forbrugernes interesser.

Hvis det konstateres, at en virksomhed har udnyttet sin dominerende stilling på en utilbørlig måde, kan myndighederne pålægge virksomheden at ændre sin adfærd og eventuelt pålægge bøder.

Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på deres position på markedet og undgå at udnytte deres magtposition på en måde, der begrænser konkurrencen på markedet.

Økonomiske Teorier Bag Dominerende Stilling

Markedsandel

Markedsandelen er en central faktor i økonomiske teorier om dominerende stilling. En markedsandel refererer til den andel af et bestemt marked, som en virksomhed besidder. Jo større markedsandelen er, jo større er virksomhedens magt og indflydelse på markedet. En virksomhed med en stor markedsandel kan ofte sætte priserne højere end konkurrenterne og påvirke markedet i højere grad end mindre virksomheder.

Markedskraft

Markedskraft er en anden vigtig faktor i økonomiske teorier om dominerende stilling. Markedskraft refererer til en virksomheds evne til at påvirke markedet og konkurrenterne. Jo større markedskraft en virksomhed har, jo større er dens evne til at påvirke priserne og konkurrenternes adfærd på markedet. En virksomhed med høj markedskraft kan derfor have en dominerende stilling på markedet.

En virksomhed, der besidder en dominerende stilling på markedet, har en særlig forpligtelse til at undgå at udnytte sin magt og påvirke markedet i negativ retning. Konkurrenceloven regulerer derfor virksomheders adfærd på markedet og sikrer, at der opretholdes en effektiv konkurrence til gavn for forbrugerne.

Eksempler på Dominerende Stilling i Praksis

En dominerende stilling på et marked kan have alvorlige konsekvenser for konkurrencen i markedet og for forbrugerne. Her er nogle eksempler på virksomheder, der er blevet fundet at have en dominerende stilling i praksis:

 • Microsoft: I 2004 blev Microsoft fundet skyldig i at have misbrugt sin dominerende stilling på markedet for operativsystemer ved at binde sin Internet Explorer-browser til Windows-operativsystemet og på den måde forhindre konkurrenter i at få en fair chance på markedet.

 • Google: I 2017 blev Google idømt en bøde på 2,4 milliarder euro af EU-Kommissionen for at have misbrugt sin dominerende stilling på markedet for online-søgemaskiner ved at favorisere sine egne tjenester og dermed skade konkurrenterne.

 • Apple: I 2020 blev Apple sagsøgt af Epic Games for at have misbrugt sin dominerende stilling på markedet for mobilapps ved at tage en uforholdsmæssig stor andel af indtægterne fra app-udviklere og på den måde skade konkurrenterne.

Disse eksempler viser, at det er vigtigt at overvåge og regulere dominerende virksomheder for at sikre en fair konkurrence på markedet og beskytte forbrugerne mod skadevirkninger af en dominerende stilling.

Konsekvenser af Misbrug af Dominerende Stilling

Misbrug af dominerende stilling kan have alvorlige konsekvenser for markedet og forbrugerne. Når en virksomhed misbruger sin dominerende stilling, kan det føre til en række negative konsekvenser, herunder:

 • Begrænset konkurrence: Når en virksomhed har en dominerende stilling på markedet, kan den begrænse konkurrencen ved at udelukke andre virksomheder fra markedet eller ved at gøre det svært for dem at konkurrere på lige vilkår.

 • Højere priser: Når der er begrænset konkurrence på markedet, kan den dominerende virksomhed sætte højere priser på sine produkter eller tjenester, da der ikke er andre virksomheder, der kan konkurrere på pris.

 • Dårligere kvalitet: Når der ikke er konkurrence på markedet, kan den dominerende virksomhed have mindre incitament til at forbedre kvaliteten af ​​sine produkter eller tjenester, da der ikke er andre virksomheder, der kan tage kunderne væk.

 • Mindre innovation: Når der er begrænset konkurrence på markedet, kan den dominerende virksomhed have mindre incitament til at investere i innovation og udvikling af nye produkter eller tjenester.

 • Mindre valg: Når der kun er en dominerende virksomhed på markedet, kan forbrugerne have mindre valgmuligheder, da der ikke er andre virksomheder, der tilbyder lignende produkter eller tjenester.

Det er vigtigt, at virksomheder overholder konkurrencereglerne og undgår at misbruge deres dominerende stilling på markedet. Hvis en virksomhed overtræder reglerne, kan den blive pålagt bøder og andre sanktioner.

Forebyggelse og Regulering af Dominerende Stilling

En dominerende stilling kan have alvorlige konsekvenser for markedet og forbrugerne. Derfor er det vigtigt at have effektive mekanismer til at forebygge og regulere dominerende stillinger.

En af de vigtigste måder at forebygge dominerende stillinger på er gennem en effektiv konkurrencepolitik. Konkurrencemyndighederne har ansvaret for at overvåge markedet og gribe ind over for virksomheder, der misbruger deres dominerende stilling.

Derudover kan der også være behov for at regulere markedet gennem lovgivning. Eksempelvis kan der indføres regler for at sikre gennemsigtighed i markedet og forhindre virksomheder i at udnytte deres dominerende stilling til at skade konkurrenter eller forbrugere.

Det er også vigtigt at have effektive sanktioner på plads for virksomheder, der misbruger deres dominerende stilling. Dette kan omfatte bøder, tvungne ændringer i virksomhedens adfærd og i nogle tilfælde endda opløsning af virksomheden.

Alt i alt er det vigtigt at have en effektiv konkurrencepolitik og lovgivning på plads for at forebygge og regulere dominerende stillinger. Dette vil sikre et mere retfærdigt og konkurrencepræget marked til gavn for både virksomheder og forbrugere.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *