Begrænset skattepligt: Hvad det er, og hvordan det påvirker dig

Begrænset skattepligt er et begreb, der ofte bruges i skattelovgivningen i Danmark. Det refererer til en persons skattepligt i Danmark, når de ikke er fuldt skattepligtige. Det betyder, at personer, der ikke har bopæl eller ophold i Danmark, men som modtager indkomst fra kilder i Danmark, er begrænset skattepligtige.

Begrænset skattepligt kan have store konsekvenser for en persons skattebyrde og kan føre til dobbeltbeskatning. Derfor er det vigtigt at have en klar forståelse af kriterierne for begrænset skattepligt og hvordan man beregner skatten ved begrænset skattepligt.

Hvis du er begrænset skattepligtig, kan du stadig have ret til visse skattefradrag og -fordelinger, men det er vigtigt at forstå, hvordan man anvender begrænset skattepligt korrekt for at undgå eventuelle skatteproblemer.

Key Takeaways

 • Begrænset skattepligt henviser til en persons skattepligt i Danmark, når de ikke er fuldt skattepligtige.
 • Begrænset skattepligt kan føre til dobbeltbeskatning, og det er vigtigt at forstå kriterierne og beregningen af skatten.
 • Det er vigtigt at anvende begrænset skattepligt korrekt for at undgå eventuelle skatteproblemer.

Definition Af Begrænset Skattepligt

Begrænset skattepligt er en skattepligtsbetingelse, der gælder for personer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark. Det betyder, at personer, der er begrænset skattepligtige, kun er skattepligtige af visse indkomsttyper, som er nærmere specificeret i loven.

Ifølge loven er følgende indkomsttyper omfattet af begrænset skattepligt:

 • Lønindkomst fra arbejdsgiver hjemmehørende i Danmark
 • Fratrædelsesgodtgørelse fra arbejde udført i Danmark
 • Sociale ydelser (f.eks. SU, sygedagpenge, barselsdagpenge, dagpenge mv.)

Det er vigtigt at bemærke, at begrænset skattepligt kun gælder for indkomst, der er optjent ved arbejde udført i Danmark. Hvis en person er bosat i udlandet og optjener indkomst fra arbejde udført i Danmark, vil vedkommende være begrænset skattepligtig i Danmark.

Det er også muligt at være både fuldt skattepligtig og begrænset skattepligtig på samme tid. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis en person er bosat i Sverige, men stadig har helårsbolig til rådighed i Danmark eller er udsendt som dansk offentlig ansat.

Samlet set er begrænset skattepligt en vigtig skattepligtsbetingelse, der sikrer, at personer kun er skattepligtige af visse indkomsttyper, når de ikke er fuldt skattepligtige i Danmark.

Kriterier For Begrænset Skattepligt

Begrænset skattepligt er en betegnelse for personer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark, men som stadig er skattepligtige på en række nærmere specificerede indkomstarter. Kriterierne for at blive betragtet som begrænset skattepligtig er fastlagt i lovgivningen og kan variere afhængigt af den pågældende indkomstart.

For at blive anset som begrænset skattepligtig i Danmark, skal man opfylde følgende kriterier:

 • Opholde sig i Danmark i mere end 183 dage i løbet af en 12-måneders periode
 • Have indkomst fra en af de nærmere specificerede indkomstarter, som er omfattet af begrænset skattepligt.

De specificerede indkomstarter omfatter blandt andet lønindtægter, bestyrelseshonorarer, udlejning af arbejdskraft, erhvervsvirksomhed og fast ejendom. Hvis man har indkomst fra en eller flere af disse indkomstarter, vil man blive anset som begrænset skattepligtig i Danmark.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom man er begrænset skattepligtig i Danmark, kan man stadig være fuldt skattepligtig i et andet land. Det afhænger af den pågældende landes lovgivning og eventuelle dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og det pågældende land.

I tilfælde af at man er begrænset skattepligtig i Danmark, skal man kun betale skat af den indkomst, der er omfattet af begrænset skattepligt. Det betyder, at man ikke skal betale skat af indkomst fra andre kilder, som ikke er omfattet af begrænset skattepligt.

Begrænset Skattepligt Og Dobbeltbeskatning

Begrænset skattepligt er en regel, der gælder for personer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark. Det betyder, at de kun skal betale skat af deres indkomst fra Danmark og ikke af deres globale indkomst. Dobbeltbeskatning opstår, når en person bliver beskattet af samme indkomst i to forskellige lande. Dette kan ske, når en person er begrænset skattepligtig i Danmark og også betaler skat i et andet land.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster

For at undgå dobbeltbeskatning har Danmark indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med en række lande. Disse overenskomster fastlægger, hvilket land der har ret til at beskatte en persons indkomst, og i hvilket omfang der skal ske en skattelettelse eller en skattefritagelse for at undgå dobbeltbeskatning.

Unilateral Skattelettelse

Hvis der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, hvor en person betaler skat, kan Danmark give en unilateral skattelettelse. Dette betyder, at Danmark giver en skattelettelse eller en skattefritagelse for at undgå dobbeltbeskatning, selvom der ikke er indgået en overenskomst med det pågældende land.

Det er vigtigt at bemærke, at dobbeltbeskatningsoverenskomster og unilateral skattelettelse kun gælder for indkomstskatter og ikke for andre skatter, såsom moms og afgifter.

Begrænset skattepligt og dobbeltbeskatning kan være komplekse emner, og det er vigtigt at søge professionel rådgivning, hvis man er usikker på sine skatteforpligtelser.

Konsekvenser Af Begrænset Skattepligt

Begrænset skattepligt kan have en række konsekvenser for personer, der modtager indkomst fra Danmark, men ikke er fuldt skattepligtige her i landet. Her er nogle af de vigtigste konsekvenser, som man skal være opmærksom på:

 • Skatteprocenten: Personer med begrænset skattepligt betaler normalt en højere skatteprocent end personer, der er fuldt skattepligtige. Dette skyldes, at de ikke får de samme fradrag og personlige tillæg som fuldt skattepligtige personer.

 • Dobbeltbeskatning: Personer med begrænset skattepligt kan risikere at blive dobbeltbeskattet, hvis de også skal betale skat i deres bopælsland. Der findes dog dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og en række andre lande, som kan hjælpe med at undgå dobbeltbeskatning.

 • Indberetningspligt: Personer med begrænset skattepligt har ofte en indberetningspligt til SKAT, hvor de skal oplyse om deres indkomst og betale skat af den. Hvis man ikke overholder sin indberetningspligt, kan man risikere at blive straffet med bøder eller andre sanktioner.

 • Fradragsret: Personer med begrænset skattepligt har kun ret til visse fradrag, som er knyttet til deres indkomst i Danmark. De kan ikke få fradrag for udgifter, som er knyttet til deres bopælsland.

 • Social sikring: Personer med begrænset skattepligt kan have forskellige rettigheder og pligter i forhold til social sikring i Danmark og deres bopælsland. Det er vigtigt at undersøge, hvilke regler der gælder i ens konkrete situation.

Begrænset skattepligt kan være kompliceret, og det er vigtigt at søge professionel rådgivning, hvis man er i tvivl om sine rettigheder og pligter.

Beregning Af Skat Ved Begrænset Skattepligt

Begrænset skattepligt er en situation, hvor en person er skattepligtig i Danmark for en del af sin indkomst, men ikke for hele sin indkomst. Denne skattepligt gælder for personer, der ikke er bosat i Danmark, men som har indkomst fra kilder i Danmark.

Skattepligten for begrænset skattepligtige personer beregnes på samme måde som for fuldt skattepligtige personer. Men der er nogle forskelle i beregningen af skatten, som skyldes, at begrænset skattepligtige personer ikke er omfattet af alle de samme skattefradrag og -regler som fuldt skattepligtige personer.

Personer, der er begrænset skattepligtige en del af året, kan vælge at få nedsat de beregnede skatter med skatteværdien af et personfradrag, hvis de har indtægter omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt. Se PSL § 10, stk. 6.

Beregningen af skat for begrænset skattepligtige personer kan være kompleks, da det afhænger af mange faktorer, herunder indkomstens størrelse, type af indkomst, og hvor personen er bosat. Derfor kan det være en god idé at søge professionel rådgivning fra en skatteekspert eller en advokat, der kan hjælpe med at beregne skatten korrekt og optimere skatteforholdene for den begrænset skattepligtige person.

Det er også vigtigt at huske på, at begrænset skattepligtige personer stadig er forpligtet til at indgive en selvangivelse til Skattestyrelsen, selvom de kun er skattepligtige for en del af deres indkomst i Danmark.

Hvordan Man Anvender Begrænset Skattepligt

Begrænset skattepligt er en skatteordning, der gælder for personer, der bor i udlandet, men som tjener penge i Danmark. Hvis du er begrænset skattepligtig, betyder det, at du skal betale skat i Danmark af de indkomster, som du optjener ved at arbejde i landet, mens du er bosat i et andet land.

For at anvende begrænset skattepligt skal du først fastslå, om du er omfattet af ordningen. Det afhænger af, hvilken type indkomst du har. Begrænset skattepligt gælder for en række nærmere specificerede indkomstarter, som er angivet i loven.

Hvis du er begrænset skattepligtig, skal du betale skat af den indkomst, du har tjent i Danmark. Skatteprocenten afhænger af din indkomst og din samlede skattepligtige indkomst i Danmark og i udlandet.

Det er vigtigt at huske på, at selvom du er begrænset skattepligtig, kan du stadig have fradrag for visse udgifter i forbindelse med din indkomst i Danmark. Det kan for eksempel være udgifter til transport, kost og logi.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er begrænset skattepligtig, eller hvordan du skal betale skat af din indkomst i Danmark, kan det være en god idé at søge professionel rådgivning fra en skatteadvokat eller revisor.

Begrænset skattepligt
Definition Skatteordning, der gælder for personer, der bor i udlandet, men som tjener penge i Danmark.
Hvordan det fungerer Begrænset skattepligt gælder for en række nærmere specificerede indkomstarter, som er angivet i loven.
Skatteprocent Afhænger af din indkomst og din samlede skattepligtige indkomst i Danmark og i udlandet.
Fradrag Selvom du er begrænset skattepligtig, kan du stadig have fradrag for visse udgifter i forbindelse med din indkomst i Danmark.
Professionel rådgivning Det kan være en god idé at søge professionel rådgivning fra en skatteadvokat eller revisor, hvis du er i tvivl.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *