Aktionærlån: Hvad det er, og hvordan det fungerer

Aktionærlån er en type lån, hvor et kapitalselskab låner penge til en kapitalejer eller et ledelsesmedlem i selskabet. Det kan også omfatte, når selskabet stiller sikkerhed for lånet. Reglerne om aktionærlån findes i selskabsloven §§ 210-215. Det er vigtigt at forstå de juridiske aspekter af aktionærlån for at undgå ulovlige handlinger og sanktioner.

For at få et aktionærlån skal man som kapitalejer eller ledelsesmedlem ansøge om det. Det er vigtigt at have en klar plan for, hvordan pengene vil blive brugt, og at kunne dokumentere, at lånet vil blive tilbagebetalt. Der er både fordele og ulemper ved aktionærlån, og det er vigtigt at overveje dem nøje, inden man beslutter sig for at tage et lån.

Key Takeaways

 • Aktionærlån er en type lån, hvor et kapitalselskab låner penge til en kapitalejer eller et ledelsesmedlem i selskabet.
 • Det er vigtigt at forstå de juridiske aspekter af aktionærlån for at undgå ulovlige handlinger og sanktioner.
 • Det er vigtigt at overveje fordele og ulemper ved aktionærlån og have en klar plan for tilbagebetaling, inden man ansøger om et lån.

Forståelse Af Aktionærlån

Definition Af Aktionærlån

Et aktionærlån er en form for lån, hvor et selskab yder et lån til en aktionær eller en nærtstående person til aktionæren. Aktionæren kan være en fysisk person eller et selskab. Et aktionærlån kan også forekomme, når en aktionær har en mellemregningskonto med selskabet, hvor der er et rullende mellemværende.

Historien Om Aktionærlån

Reglerne om beskatning af aktionærlån har ændret sig over tid. I 2012 blev der indført særlige og meget hårde regler om beskatning af aktionærlån. Disse regler betyder, at et rullende mellemværende kan medføre en beskatning på flere hundrede procent.

Før 2012 var reglerne om beskatning af aktionærlån mere lempelige. Skat beskattede kun aktionæren af det lånte beløb, hvis det stod klart på udlånstidspunktet, at aktionæren ikke ville være i stand til at tilbagebetale lånet på grund af insolvens.

Det er vigtigt at forstå reglerne om beskatning af aktionærlån for at undgå at ende i en situation, hvor man bliver beskattet af et lån, som man ikke var opmærksom på.

Juridiske Aspekter Af Aktionærlån

Lovgivning

Aktionærlån er en juridisk betegnelse for et selskabs udlån til selskabets aktionærer samt andre nært tilknyttede personer. Ifølge Selskabslovens § 210 kan et selskab yde lån eller anden finansiering til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v. Lånet skal dog stilles under særlige betingelser, herunder at lånet skal alene komme fra selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.

Det er vigtigt at bemærke, at der er visse begrænsninger og betingelser, der skal overholdes, når det kommer til aktionærlån. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan det føre til alvorlige konsekvenser for selskabet og dets aktionærer.

Skattemæssige Konsekvenser

Der er også skattemæssige konsekvenser forbundet med aktionærlån. Hvis et selskab yder et lån til en aktionær eller en nærtstående person, vil dette blive betragtet som en skattepligtig udlodning, medmindre lånet er stillet på sædvanlige markedsvilkår.

Derudover kan der være en række andre skattemæssige konsekvenser, afhængigt af omstændighederne omkring lånet. Det er derfor vigtigt at søge professionel rådgivning, før man beslutter sig for at yde et aktionærlån.

Definition af Aktionærlån

Aktionærlån er en betegnelse for et selskabs udlån til selskabets aktionærer og andre nært tilknyttede personer. Lånet skal overholde bestemte betingelser og begrænsninger, som er fastsat i Selskabslovens § 210.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være skattemæssige konsekvenser forbundet med aktionærlån, og det er derfor vigtigt at søge professionel rådgivning, før man beslutter sig for at yde et aktionærlån.

Fordele Og Ulemper Ved Aktionærlån

Aktionærlån er en måde for selskabsejere at låne penge fra deres eget selskab. Det kan være en attraktiv mulighed for ejere, der har brug for likviditet, men det er vigtigt at forstå både fordelene og ulemperne ved denne type lån.

Fordele ved Aktionærlån

Her er nogle fordele ved aktionærlån:

 • Hurtig adgang til likviditet: Aktionærlån kan give selskabsejere hurtig adgang til likviditet, da der ikke er nogen ventetid på godkendelse fra en tredjepart.

 • Lavere renter: Aktionærlån kan have lavere renter end traditionelle banklån, da der ikke er nogen mellemmand, der skal have en del af overskuddet.

 • Fleksibilitet: Aktionærlån kan give selskabsejere større fleksibilitet i forhold til tilbagebetaling, da der ikke er nogen fastsat betalingsplan.

Ulemper ved Aktionærlån

Her er nogle ulemper ved aktionærlån:

 • Skattemæssige konsekvenser: Ulovlige aktionærlån kan medføre skattemæssige konsekvenser, og selv lovlige aktionærlån kan have skattemæssige ulemper, hvis de ikke er korrekt struktureret.

 • Risiko for selskabets likviditet: Hvis selskabsejeren tager for mange penge ud af selskabet i form af aktionærlån, kan det påvirke selskabets likviditet og evne til at dække sine udgifter.

 • Manglende beskyttelse: Aktionærlån er ikke beskyttet af den samme lovgivning som traditionelle banklån, hvilket betyder, at selskabsejeren kan være mere sårbar over for eventuelle tab.

I alt kan aktionærlån være en attraktiv mulighed for selskabsejere, men det er vigtigt at forstå både fordele og ulemper, før man beslutter sig for at tage et sådant lån.

Sådan Får Du Et Aktionærlån

Aktionærlån er lån, der gives af et selskab til en aktionær eller et ledelsesmedlem. Lånene kan bruges til at finansiere aktionærens private forbrug eller investeringer. I denne sektion vil vi gennemgå ansøgningsprocessen og de krav, der skal opfyldes for at få et aktionærlån.

Ansøgningsproces

Ansøgningsprocessen for et aktionærlån afhænger af det enkelte selskabs regler og procedurer. Generelt vil ansøgeren skulle fremsende en ansøgning til selskabets ledelse, der vil vurdere ansøgningen og træffe en beslutning om at bevilge eller afslå lånet.

Det er vigtigt, at ansøgeren fremsender en detaljeret ansøgning, der inkluderer formålet med lånet, lånebeløbet, tilbagebetalingsplanen og eventuelle sikkerheder. Det kan også være nødvendigt at fremsende dokumentation, der viser ansøgerens økonomiske situation og evne til at tilbagebetale lånet.

Krav

For at få et aktionærlån skal ansøgeren opfylde visse krav. Disse krav kan variere afhængigt af selskabets regler og procedurer, men nogle almindelige krav kan omfatte:

 • Ansøgeren skal være aktionær eller ledelsesmedlem i selskabet.
 • Ansøgeren skal have en god kreditvurdering og evne til at tilbagebetale lånet.
 • Lånet skal have et legitimt formål, fx at finansiere en investering eller et køb.
 • Lånebeløbet og tilbagebetalingsplanen skal være rimelige og realistiske.

Det er vigtigt at bemærke, at aktionærlån kan være underlagt visse regler og begrænsninger i henhold til selskabsloven og skattelovgivningen. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning fra en advokat eller revisor, før man ansøger om et aktionærlån.

Definition af aktionærlån

Et aktionærlån er et lån, der gives af et selskab til en aktionær eller et ledelsesmedlem. Lånene kan bruges til at finansiere aktionærens private forbrug eller investeringer. Aktionærlån kan være underlagt visse regler og begrænsninger i henhold til selskabsloven og skattelovgivningen.

Aktionærlån I Praksis

Eksempler På Aktionærlån

Aktionærlån er en form for lån, hvor en aktionær i et selskab låner penge fra selskabet. Det er vigtigt at huske, at aktionærlån kan have både skattemæssige og selskabsretlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på reglerne, når man overvejer at optage et aktionærlån.

Eksempler på aktionærlån kan være, når en aktionær låner penge fra selskabet til personlige formål, såsom køb af bolig eller bil. Det kan også være, når en aktionær låner penge fra selskabet til at investere i andre virksomheder eller projekter.

Typiske Situationer

Der er flere situationer, hvor aktionærlån kan være relevant. Nedenfor er nogle af de typiske situationer, hvor aktionærlån kan være en mulighed:

 • Når en aktionær har brug for midler til personlige formål, men ikke ønsker at optage et lån i banken.
 • Når en aktionær ønsker at investere i andre virksomheder eller projekter.
 • Når en aktionær ønsker at tilbagebetale et tidligere lån fra selskabet.

Det er vigtigt at huske, at der er regler for, hvor meget en aktionær kan låne fra selskabet. Hvis reglerne ikke overholdes, kan det have skattemæssige og selskabsretlige konsekvenser.

Definition af Aktionærlån

Aktionærlån er en form for lån, hvor en aktionær i et selskab låner penge fra selskabet. Reglerne om aktionærlån findes i selskabsloven §§ 210-215. Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne, når man overvejer at optage et aktionærlån.

Konklusion

I denne artikel har vi undersøgt aktionærlån og de forhold, der omgiver dem. Et aktionærlån er et lån, som et selskab yder til en af dets aktionærer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at aktionærlån kan være ulovlige, hvis de ikke overholder visse betingelser.

Ligningslovens § 16 E fastsætter betingelserne for, hvornår et aktionærlån er lovligt. Disse betingelser omfatter blandt andet, at lånet skal være skriftligt og på normale markedsvilkår. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at et aktionærlån kan være skattepligtigt, hvis det ikke opfylder visse betingelser.

Det er værd at bemærke, at aktionærlån kan være en nyttig finansieringskilde for selskaber, men det er vigtigt at sikre, at de overholder lovgivningen. Hvis der er tvivl om, hvorvidt et aktionærlån er lovligt eller skattefrit, anbefales det at søge professionel rådgivning fra en advokat eller revisor.

I sidste ende er det op til selskabet og dets aktionærer at sikre, at deres transaktioner er lovlige og overholder lovgivningen. Ved at være opmærksom på betingelserne for aktionærlån og søge professionel rådgivning, kan selskaber og deres aktionærer undgå at bryde lovgivningen og undgå potentielle sanktioner.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *