Karnov

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, som hvert år vælges på retshjælpens årlige generalforsamling. For bestyrelsesåret 2017/2018 er det:

Jeppe Lærke
Ba.Jur.
Bestyrelsesformand
Robert Rasmussen
Ba.Jur
Bestyrelsesmedlem
Nikolaj Pedersen
Ba.Jur.
Daglig leder


Jakob Spliid
Ba.Jur
BestyrelsesmedlemSøren Vasegaard Andreasen
Advokat
Eksternt bestyrelsesmedlem

E-mail overskriftadresse