Karnov
frontheader1

De Jurastuderendes Retshjælp er en frivillig organisation bestående af kompetente jurastuderende ved Aarhus Universitet.
Vi tilbyder gratis juridisk rådgivning pr. e-mail og telefon til såvel private som erhvervsdrivende. 



 

mere
frontheader1

Der er ingen sager, der er for små for os! Vi har dog kun mulighed for at rådgive angående konkrete juridiske spørgsmål.

Vi rådgiver inden for alle retsområder. Herunder blandt andet familieret, arveret, forbrugerret, kontraktsret, lejeret eller socialret.




 

mere
frontheader1

E-mail: djsr@djsr.dk
Tlf: 41 27 50 55
Retshjælpen er lukket på grund af covid-19. Den åbner op igen i september.
Telefonerne er kun til korte og præcise henvendelser.

mere